Ridskoleavtalet

Ridskoleavtal för Göteborgs Handikappridklubb
Medlemskap:

Medlemskap löses per kalenderår och är obligatoriskt vid deltagande i alla klubbens hästrelaterade aktiviteter efter tre prova på-tillfällen.
Medlemskap krävs även för ryttare på egen häst som vill nyttja klubbens anläggning.
I medlemskapet ingår Svenska Ridsportförbundets försäkring.

Horsemanager:

Horsemanager är en online-portal där du behöver ha ett registrerat konto för att kunna boka in dig på GHRK:s aktiviteter. https://horsemanager.se/pupils/sign_in?farm_id=24
I Horsemanager kan du själv anmäla dig till aktiviteter, avboka ridlektioner och boka igenridningar, se vilken häst du blivit tilldelad, välja att dela upp dina fakturor m.m.
Personuppgifter hanteras i Horsemanager och GDPR-lagen följs. Läs mer här: https://horsemanager.se/main/gdpr_horsemanager

Anpassning efter dina behov:

Ryttare som behöver ledsagning ska i första hand själva ta med ledsagare. GHRK har i begränsad omfattning möjlighet att ordna ledsagare mot en extra kostnad.
Specialsadlar och -utrustning finns tillgängligt utan kostnad för alla ryttare som har behov av det.
Lift, uppsittningsramper i olika höjder och hjälp vid upp- och avsittning finns tillgänglig utan kostnad för alla ryttare.

Terminsridning i grupp:

Upp- och avsittning ingår i lektionstiden.
Ridläraren bedömer vilken nivå som är rätt för dig, när det är dags att byta nivå samt vilken utrustning du får och inte får använda vid ridning.
Prova på-ridning i grupp erbjuds tre gånger mot ordinarie pris plus 40 kr. Därefter krävs tecknande av fast plats i grupp samt medlemskap.
Om ridläraren vid bokad lektionsridning bedömer ridning vara olämplig p.g.a. storm, åska eller andra av GHRK ej påverkbara omständigheter, kan ridning utan föregående meddelande komma att ersättas med teori. Sådan teori ersätts inte i efterhand med ridning och ger inte rätt till prisavdrag.
GHRK tillämpar fyra veckors uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen brevledes eller per mail till ghrk@telia.com.

Igenridning och avbokning vid terminsridning i grupp:

Avbokning av ridlektion ska ske senast kl. 7.00 riddagen för att ge möjlighet till igenridning.
Igenridning kan bokas t.o.m. kl. 8.00 igenridningsdagen.
Igenridning sker under innevarande termin, i mån av plats, i grupp på ryttarens egen nivå eller lägre.
Avbokad teori kan inte tas igen med ridning. Avbokad dressyrlektion kan inte ridas igen på hopplektion.
Igenridning bokas i första hand via Horsemanager, i andra hand genom kontakt med ridlärare.
Maximalt antal igenridningar per termin är fem.

Betalning:

Allt deltagande i GHRK:s aktiviteter sker mot förskottsbetalning.
Fakturor mailas till den mailadress du registrerat i Horsemanager. Vill du ha fakturan hemskickad i brevform mot en extra avgift kan du själv välja det i Horsemanager.

Force majeure:

I händelse av krig, naturkatastrof, smittsam sjukdom eller liknande händelse som står utanför GHRK:s kontroll kan ridningen komma att ställas in. Återbetalning av ridavgift sker inte i sådant fall.