Ridskolan

HUI, hästunderstödda insatser 

HUI, Hästunderstödda insatser är ett paraplybegrepp där HUT, hästunderstödd terapi, ingår.

HUT är form av behandling där en person med funktionsnedsättning med hästens hjälp ges möjlighet att träna eller lära funktioner, som saknas eller är försenade alternativt bristfälliga eller skadade. Ridning är här alltså främst terapeutisk och hästen ett terapeutiskt hjälpmedel.

HUT leds av en terapeut, t.ex. fysioterapeut, som har goda kunskaper om funktionsnedsättningar (fysiska och/eller psykiska) samt god hästkännedom. Ridinstruktören, om en sådan finns med, ansvarar då fr.a. för hästarna.

Det är av viktigt att välja rätt häst till den som ska rida/behandlas med hänsyn till bägges kroppsbyggnad och temperament. Hästens steg och rytm har även stor betydelse.

Det är viktigt att veta vilka hjälpmedel som behövs, att inte använda några i onödan, liksom att veta när det är dags att ta bort något. Detta gäller naturligtvis även stödpersonal, som måste instrueras så de ger rätt hjälp vid rätt tillfälle.

Detta gäller all ridning i terapeutiskt syfte: med barn med t.ex. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, lättare rörelsehinder eller flerhandikappade, liksom med vuxna med olika funktionsnedsättningar. Det är terapeuten, som måste avgöra om t.ex. bakomridning är befogad, om ridningen/behandlingen kan försiggå i grupp eller enskilt, vilka krav som skall ställas liksom att bestämma målsättningen med ridningen/behandlingen.

Fritidsridning 

Fritidsridning är den ridning som erbjuds på alla ridskolor. Den innebär att ryttaren, oberoende av sin funktionsnedsättning, rider helt integrerat. Ingen ledning av hästen, inga medhjälpare, som går bredvid och stöttar.

Hjälp att göra i ordning hästen, rykta och sadla, ligger på ryttarens ansvar. Själva ridlektionen sker helt integrerad, ingen skillnad mellan ryttare med eller utan funktionsnedsättning.

Anpassad fritidsridning 

Då ryttarens funktionsnedsättning kräver, förutom ramp och ev. specialutrustning, att någon leder hästen, kanske en eller två personer stöder ryttaren från sidan, att enskild ridning eller små grupper (max 6 ryttare) är nödvändigt för att det skall fungera bra. Viktigt är här en intresserad ridinstruktör med specialkunskap om olika  typer av funktionsnedsättningar.

Gruppen behöver alltså ytterligare en ledare, en med goda kunskaper om funktionsnedsättningar liksom kännedom om de olika hjälpmedel som finns, så de används korrekt och utan fara för häst och ryttare, för att ridningen skall blir säker och ger önskad effekt. Kunskaper i specialpedagogik kan vara nödvändiga i samband med vissa typer av funktionsnedsättningar, för att det verkligen skall vara en ridlektion och inte bara att ryttaren leds runt under en viss tid mot betalning. ”Experthjälpen” kan fungera som konsult, men behöver närvara minst en gång i månaden, så att utveckling kan ske och/eller färdigheter bibehålls.

Gruppen bör även vara så homogen som möjligt är beträffande typ av funktionsnedsättning, ridfärdighet och ålder för att ryttarna i gruppen skall fungera väl. Det är ej acceptabelt att föra samman ett antal ryttare i en grupp med enda gemensam nämnare att de har funktionsnedsättningar.

Några grupper kan ha till målsättning att någon eller några av ryttarna skall få en möjlighet att rida integrerat i framtiden, andra att ge personerna med funktionsnedsättningar en meningsfull fritid under betryggande former.

Text: Charlotte von Arbin, 2006, reviderat februari 2019 

Lektionsridning 

Vi erbjuder ridning i alla dess former för våra elever. Ridgrupperna är integrerade och ryttarna rider i den grupp och på den nivå som passar den enskilda individen bäst. Allt i från fritidsridning till mer träningsinriktade varianter finner man här. Det är viktigt att ta tillvara på elevens förmåga och stimulera utvecklingen både fysiskt, psykiskt och naturligtvis ge vidare kunskaper i ridningens hemliga konst.

Är du intresserad av att börja rida hos oss eller ha mer information, slå oss en signal!

För att se våra olika kurser under veckorna se vår Kalender

Börja rida? 

Är du intresserad av att börja rida hos oss kan det vara bra att först känna till lite information om oss. Hos oss är ryttare i alla åldrar, med eller utan funktionsnedsättning, välkomna.

Provridning

Du får provrida tre gånger innan du behöver bestämma dig för om du vill boka en permanent plats i en grupp. Provridningstillfällena gör att du bl.a. kan få prova att rida olika hästar, ta lektioner för olika ridlärare, prova olika nivåer m.m. Under provridningsperioden ställer vi inget krav på medlemskap men vi tar ut en merkostnad om 40 kr per ridtillfälle i grupp. Aktuella priser för våra vanligaste typer av ridning hittar du här: Ridpriser 

Om du tror att en privatlektion är bättre för dig att börja med tillkommer ingen merkostnad för provridning men du behöver kontakta oss per mail: info@ghrk.se  eller på telefon 0303-249325 för att boka en tid som passar både dig och oss.

Om du tror dig behöva särskild hjälp av en utbildad ridterapeut finns möjligheten till s.k. utvärderingsridning. Utvärderingsridning innebär främst att du får hjälp att hitta rätt utrustning, en häst som har egenskaper som passar just dig eller speciella hjälpmedel eller utrustning för att möjliggöra ridning.

Oavsett vilken typ av ridning du vill prova på behöver du börja med att registrera dig här: https://horsemanager.se/pupils/sign_in?farm_id=24. Skicka sedan ett mail till info@ghrk.se eller ring 0303-249325 och berätta mer om den som vill börja rida så hjälper vi till att hitta en grupp som passar ryttaren.

Regler inför ridlektionen

Regler inför ridlektionen
 • Kom alltid minst 30 minuter innan din ridlektion börjar (gäller alla elever som har fysisk förmåga att göra iordning hästen själv eller med hjälp av medföljande personal).
 • Kommer man sent upprepande gånger har ridläraren rätt att neka eleven att få delta under lektionen.
 • Kolla på hästlistan vilken häst du ska rida.
 • Ta på dig hjälmen innan du går in till hästen.
 • Hästar som står i box ska vara uppbundna vid skötsel.
 • Borsta hästen tills den är ren.
 • Kratsa hovarna.
 • Plocka undan borstar och hovkrats, lägg tillbaka på respektive plats.
 • Sadla hästen.
 • Ta på dig resten av din utrustning.
 • Tränsa hästen.
 • Vänta tills ridläraren säger att det är dags för uppsittning.
Regler efter ridlektionen
 • Gå in till hästens box/spilta med hästen.
 • Tränsa av hästen.
 • Hästen skall sitta fast med grimma och grimskaft innan du lämnar den.
 • Gör rent bettet med vatten och torka av med handduk.
 • Häng tillbaka tränset på sin plats.
 • Sadla av hästen och häng tillbaka sadeln på sin plats.
 • Borsta hästen.
 • Kratsa hovarna.
 • Vill du belöna hästen med godis så lägger du det i krubban eller på marken.
 • Hästar som står i box ska släppas lösa i boxen och grimskaftet hängas tillbaka på sin plats. Hästar som står i spilta ska vara uppbundna när de lämnas.

Ridpriser

FRITIDSRIDNING
Junior i grupp 45 min 180 kr
Senior i grupp 45 min 240 kr
Privatlektion löpande räkning 400 kr
Provridning för ej medl. + 40 kr
Privatlektion 1 ryttare 45 min 550 kr
Privatlektion 2 ryttare 45 min 400 kr/styck
SPECIALBOKNINGAR
Ledsagare 215 kr
HYRA AV MANEGE
Vinterkort 1/10 -31/3 1200 kr
Halvårskort 1/1 -31/6 eller 1/7 -31/12 950 kr
Pris per gång (flera får rida samtidigt) 70 kr/pp
Hyra hela manegen 1 timma 220 kr