Ridlärare och övrig personal

Emelie Andersson

Jag har jobbat på GHRK sedan 2014. Jag jobbar med rid­lektioner, stall, habilitering, häst­utbildning, administration mm.

Jag är utbildad barn­skötare och har läst flera fristående kurser på Ströms­holm om häst­kunskap och pedagogik. Dessutom har jag gått flera ledar­utbildningar inom funktions­nedsättning och del­aktighet i rid­sporten. Har även varit engagerad i distriktets ungdoms­sektion.

På min fritid målar jag tavlor som jag säljer.

Kontakta gärna Emelie via e-post/mail: emelie@ghrk.se.

Sabina Larsson

Jag började rida på GHRK 2005 och hade stalltjänsten på helgerna från 2008.
Jag har utbildat mig på natur­bruks­gymnasium och är diplom­erad häst­skötare. Sedan har jag vidare­utbildat mig till utbildad rid­ledare och diplom­erad rid­lärare level 1. Jag jobbar som rid­lärare och med stall­tjänst på GHRK sedan 2011.

Mina två chokladbruna labra­dorer som heter Charlie och Bella brukar vara med på ridskolan. Favorit­hästarna är Julle och Larry.

Kontakta gärna Sabina via e-post/mail: sabina@ghrk.se.

Kontorstelefon

Vi har inte kontoret be­mannat hela tiden, men lyssnar av med­delanden så ofta vi kan. Numret till kontors­telefonen är 0303 – 24 93 25.

Vill du kontakta oss, skicka gärna e-post till vår info-adress, den kan alla rid­lärarna läsa: info@ghrk.se

Övrig personal

Vi har också per­sonal förutom rid­lärarna, som jobbar i stallet med häst­skötsel, som stall­värd och med under­håll. Du kan nå dem via kontors­telefonen 0303 – 24 93 25 eller info@ghrk.se