Här är hopp- och teorischemat.
Det gäller för höstterminen 2020.
Upppdaterat den 25 oktober.

Förklaring till förkortningarna:
M = Markarbete
H = Hoppning
T = Teori
X = Ridskolan stängd pga utbildning eller helgdag

Observera att ridskolan är stängd på helgdagar för alla grupper, även de grupper som inte står med i schemat här intill.

Det gäller:
Alla helgons dag lördag 31 oktober
Lektionerna fortsätter till och med tisdagen den 22 december. Under jullovet har ordinarie lektionsverksamhet uppehåll.

Här är hopp/teorischemat som PDF om du vill läsa den istället:
Uppdaterat den 25 oktober.

Hopp-ochteorischemaHT20