Horse­manager

På GHRK använder vi ridskole-systemet Horse­manager för att administrera elever, hästar, rid­lärare, fakturor osv.
Alla medlemmar och elever behöver registrera sig som an­vändare hos GHRK i Horsemanager.

E-post­adressen
Det är viktigt att ange en e-postadress som du använder. Fakturorna skickas som PDF till den e-post­adress du anger när du regist­rerar dig.
Du kan få fakturorna på papper via posten mot en extra kostnad.

Mobiltelefon­numret
Ange ett telefon­nummer som du använder. Med­delanden som gäller t.ex. inställda rid­lektioner mm går som SMS till det telefon­nummer du anger.

 

Logga in på GHRKs Horsemanager

Klicka på bilden nedan så kommer du till Horsemanagers inloggningssida för Göteborgs Handikappridklubb.