Ridläger, sommaren 2019

Läs mer om sommarens ridläger och hur du anmäler dig.      

Årsmötet

Snart är det årsmöte i GHRK. Här kan du läsa hur dagordningen ser ut samt tid och plats för årsmötet. Inkomna motioner kan läsas på kontoret på GHRK, Lunna. Läs mer här