Göteborgs Handikappridklubb

-ridklubben, för Alla!

Göteborgs Handikappridklubb

Logga in på HorseManager

Kalendern

Här finns Kalendern och KALENDARIUM

Hopp- och teorischema vt 2019

Ridlärare på GHRK

Här kan du se och läsa om ridlärarna på GHRK

Hästarna på GHRK

Nytt från GHRK

Årsmötet

Snart är det årsmöte i GHRK. Här kan du läsa hur dagordningen ser ut samt tid och plats för årsmötet. Inkomna motioner kan läsas på kontoret på GHRK, Lunna. Läs mer här