Välkommen till Göte­borgs Handikapp­ridklubb, GHRK

GHRK är en ideell för­ening som bedriver inte­grerad rid­skola för med­lemmar med eller utan funk­tions­ned­sätt­ning. Vi väl­komnar alla våra med­lemmar att hjälpa till i verk­samheten. Det är vi till­sammans som driver Göte­borgs Handikapp­ridklubb!

Nyheter

Här visas det nyaste i vårt nyhetsflöde. Fler nyheter finns på nyhetssidan.
En del hittar du också på vår Facebooksida, se knappen här ovanför.

Presentation

Här är förslag på nya ledamöter till styrelsen. De har fått några frågor att svara på som ett sätt att presentera sig för oss medlemmar.  ...

läs mer

Digitalt årsmöte 2021

Årsmötet i år blir digitalt, via Zoom. Söndagen den 28 februari 2021 kl 15.00 Anvisningar och länken till mötet skickas ut till de anmälda till...

läs mer

Nya stallrutiner

Hur mycket vi än har saknat varandra här på GHRK så får vi inte kramas, vi lever fortfarande i en pandemi som tyvärr inte har avtagit. Under hösten...

läs mer

Nya hästar

Under juluppehållet har vi välkomnat två nya stjärnor, Ove och Dante. Det är två unga hästar som vi hoppas ska komma in i verksamheten så snart som...

läs mer

GHRK på Facebook

På vår officiella sida hittar du nyheter, vad som är på gång på Lunna och mycket annan information. Den hittar du här: facebook.com/pg/LunnaGHRK