Värdegrund och social policy

GHRK Värdegrund och social policy  [.pdf, 295kb] – Uppdaterad januari 2018

Vi har nu antagit en Värdegrund och Social policy för Göteborgs Handikappridklubb.
Denna gäller för alla som är verksamma inom GHRK, dvs elever, ryttare, ridlärare, anställda, styrelseledamöter samt övriga medlemmar och funktionärer.
Vi ber dig därför att läsa igenom dokumentet och fundera på hur du i praktiken kan bidra till att Göteborgs Handikappridklubb blir en vänlig och öppen verksamhet att vistas och arbeta i.

Väl mött till en fin ridsommar, och missa inte våra härliga läger!

Hälsningar
Robert Kölby, ordförande