Styrelsen

Ordförande
1. Susana Sjödin
2. Ann-Louise Olsson
3. Egil Aasgard
073-9909864, sanasven.roeset@gmail.com
070-3650374, peter.o@live.se
070-3936347, aasgaard@telia.com
Sekreterare
Carina Erskine sandyandcarina@gmail.com
Vice sekreterare
Annika Rödin annika.m.rodin@gmail.com
Kassör
Elisabet Thiwall elisabet.thiwall@vadsbo.net
Ledamot
Lotta Backman
Sara Rauhamäki
lotta.m.backman@gmail.com
skrivatillsara@hotmail.com
Suppleant
Heidi Ahlberg
Ingela Steen
heidi_jansson@yahoo.se
ingela.s.steen@gmail.com
Valberedning
Sammankallande:
Therese Ehn
Maria Nordbladh
.
t_ehn@hotmail.com
maria.nordbladh@hotmail.com
Suppleant
Karin Lega info@djupedal.se

 


Kommande styrelsemöten under 2018:

Måndag 12/3 kl 18.30
Tisdag 10/4 kl 18.30
Torsdag 17/5 kl 18.00
Måndag 11/6 kl 18.00
Tisdag 14/8 kl 18.00


Avtackningar:

2018:
Daniel Eriksson, Robert Kölby (avgående ordförande), Martin Ranäng

avtack2018
2017:
Eva Bäckman, Berit Sheikh (hedersmedlem), Nadja Svahn

avtack2017