Ridskoleavtal

Välkommen till Göteborgs Handikappridklubb

 

Här är information som ni behöver känna till och de villkor som gäller hos oss:

 

Allmänt:

 • Alla som rider hos oss måste vara medlemmar i klubben och ha betalat sin medlemsavgift. Denna avgift betalas per år.
 • Klubben använder ett administrativt system som heter Horsemanager. Genom Horsemanager får du din faktura via din e-mail. Du kan också få en överblick över hur terminen ser ut och det är här som du lägger in eventuella återbud, eller på telefonsvararen på nummer 0303-24 93 25. Du når Horsemanager via klubbens hemsida: www.ghrk.se
 • Första gången som du går in på Horsemanager behöver du registrera ett användarnamn (din e-mailadress) därefter får du ett lösenord skickat till dig via e-mail.

 

Bokning av ridlektioner/kurs:

 • Bokning av ridlektioner, kurser och läger sker via Horsemanager eller på nummer 0303-24 93 25.

 

Ridlektioner:

 • Lektionstiden är normalt 45 min. I annat fall anges detta specifikt för din kurs i Horsemanager.
 • I lektionstid ingår in/uttag av hästarna från stall samt upp/avsittning.
 • Eleven skall komma i god tid till lektionen, minst 30 min i förväg, för att göra iordning sin häst.
 • På medlemstavlan i stallet ser du vilken häst du skall rida.
 • Elevens skall ha med sig ledsagare om behov finns. Klubben anordnar regelbundet utbildning för ledsagare.

 

Provridning (pröva på):

 • Om du är intresserad av att prova på om ridning kan passa dig och du är en ny ryttare finns möjlighet till provridning för att anpassa sadel och andra nödvändiga hjälpmedel. Du möjlighet att prova upp till tre gånger innan du behöver boka en ordinarie plats i en ridgrupp. Kostnaden för provridning är samma som för en ridlektion och betalas via Horsemanager med en faktura som skickas till din mailbox.

 

Betalning av faktura:

 • Betalning av fakturor görs till vårt bankgiro 5918-5470. Tänk på att skriva in vad det är du betalar för något samt ditt namn.
 • Du kan inte använda OCR numret vid betalning utan ange OCR numret som meddelande till betalningsmottagare.
 • Medlemsavgiften och ridavgifterna skall vara GHRK tillhanda senast på respektive fakturas förfallodatum.

 

Återbud och igenridning:

 • Om du inte kan komma vid något ridtillfälle ska återbud lämnas via Horsemanager eller telefonsvarare senast kl. 13.00 vardagar och senast kl. 8.00 lördagar, för att få rätt att rida igen vid ett senare tillfälle.
 • Inga återbud kan lämnas via e-mail.
 • Igenridningar kan bokas via Horsemanager eller över telefon fram till kl. 14.00 vardagar och kl. 9.00 lördagar. Igenridning erbjuds i mån av plats och i den gruppnivå som passar respektive ryttare. Teorilektion tas igen med teorilektion. Prata med din ridinstruktör för att få reda på alternativ.
 • Igenridning skall ske under samma termin och förfaller vid terminens slut.

 

Försäkring:

 • Se över ditt försäkringsskydd och teckna vid behov en egen olycksfallsförsäkring. Från och med vårterminen 2015 kommer vi att ha en gruppolycksfallsförsäkring för våra medlemmar via Ridsportförbundet. Dessa gruppförsäkringar ger ofta en begränsad ersättning så vi rekommenderar att ni också har en egen olycksfallsförsäkring.

 

Uppsägning och sjukdom:

 • Uppsägning av plats skall ske skriftligt minst 4 veckor innan terminsstart.
 • Du kommer att få en bekräftelse på att din uppsägning är registrerad via e-mail.
 • Vid uppsägning när terminen påbörjats är uppsägningstiden 8 veckor från uppsägningsdatumet. Undantag görs om ersättare hittas tidigare.
 • Observera att utebliven betalning inte accepteras som uppsägning.
 • Om du behöver avbryta ridningen mitt under en termin eller inte kan rida resterande del av termingen kan du säga upp din plats med ett sjukintyg som underlag. Sjukintyget ska vara GHRK tillhanda senast fem vardagar innan den avbokade ridningen för att berättiga till återbetalning av ridavgift. Det ska tydligt framgå från/till vilket datum sjukintyget gäller.

 

Har du frågor kontakta vår verksamhetsledare Charlotta Liedberg på telefonnummer

0303 – 24 93 25 eller ghrk@telia.com

 

Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!