Nytt nummer av Lunnabladet!

Nu finns ett nytt nummer av Lunnabladet!

Ni hittar den i stallet och här på hemsidan!

 

Vår Värdegrund och Social Policy har uppdaterats. Vi ber dig därför att läsa igenom dokumentet och fundera på hur du i praktiken kan bidra till att Göteborgs Handikappridklubb blir en vänlig och öppen verksamhet att vistas och arbeta i.