Kurs – Stresshantering i ridskolemiljö

Stresshantering i ridskolemiljö: 8 tillfällen kurs 1: 20/3-22/5

Måndagar kl. 10.00-12.00, 6 deltagare/kurs, sluten grupp

Innehåll: Stabiliserande rörelseövningar på marken i samspel med natur och djur. Hästkontakt av varierande grad. Samtal om stress och stresshantering. Gemensam fika och avslutande reflektioner.

Mål: Ge verktyg för att hantera vardagsstress

Kostnad: 1300 kr/kurs

Ledare: Margareta Håkanson, Leg. Sjukgymnast och ridterapeut, 0709-461035 margareta.hakanson@comhem.se Alissa Olson, Instruktör och ridterapeut , 0723-179759, alissa@ghrk.se

Anmälan sker per mail till: margareta.hakanson@comhem.se. Ange den/de kurs/er du är intresserad av. Anmälan registreras i den ordning den kommer in. Om en kurs blir fulltecknad erbjuds du nästföljande kurs alt. ställs på väntelista till hösten. Du måste vara medlem i GHRK för att delta i kurserna. Årsavgiften är 350 kr och gäller då både vårens och höstens kurser. I årsavgiften ingår försäkringsskydd för dig. VÄLKOMMEN!