Kurs – Kroppsmedveten Ridning

Kroppsmedveten Ridning: 8 tillfällen, kurs 3: 3/3-28/4, kurs 4: 5/5- 30/6

Fredagar kl. 12.00 – 14.30, 8 deltagare/kurs, sluten grupp

Innehåll: Skötsel av hästarna före och efter ridpass. Vi jobbar både med att leda och rida med fokus på samspel och kommunikation med hästen. Medvetandegörande rörelseövningar för att uppleva och bli trygg med den egna kroppen. Gemensam fika och avslutande reflektioner. Ingen tidigare ridvana krävs.

Mål: Prestationslös avkoppling i samspel med hästen

Kostnad: 2000 kr/kurs

Ledare: Kurs 3: Margareta Håkanson, Leg. Sjukgymnast och ridterapeut, 0709-461035 margareta.hakanson@comhem.se Alissa Olson, Instruktör och ridterapeut , 0723-179759, alissa@ghrk.se
Kurs 4: Petra Gunnarsson, 0760141973, petrisgunnarzon@hotmail.com och Alissa Olson

Anmälan sker per mail till: margareta.hakanson@comhem.se. Ange den/de kurs/er du är intresserad av. Anmälan registreras i den ordning den kommer in. Om en kurs blir fulltecknad erbjuds du nästföljande kurs alt. ställs på väntelista till hösten. Du måste vara medlem i GHRK för att delta i kurserna. Årsavgiften är 350 kr och gäller då både vårens och höstens kurser. I årsavgiften ingår försäkringsskydd för dig. VÄLKOMMEN!