Charlotte von Arbin

Det är med stor sorg i våra hjärtan som vi meddelar att vår vän och ordförande, Charlotte ”Lolo” von Arbin, avlidit den 15 januari 2013 efter en tids sjukdom.
Vi har upprättat ett minnesbord i klubbhuset på Lunna där man kan skriva några rader i en kondoleansbok för ett sista farväl.

Ni som vill hedra Lolos minne och engagemang inom handikappridningen kan stödja
Göteborgs Handikappridklubb på Lunna, bg 5918-5470.
Bidragen går till handikappridning för barn och ungdomar som låg Lolo varmt om
hjärtat. Det kan handla om inköp av handikapphäst, specialutrustning, att skapa
bättre förutsättningar för handikappridning på Lunna osv.

Pengarna kommer att sättas på ett eget konto och styrelsen förfogar och
beslutar över hur bidragen skall användas. Vi kommer att berätta om detta på
hemsidan.
/Styrelsen GHRK

It is with great sadness in our hearts that we announce that our friend and chairman, Charlotte ”Lolo” von Arbin, passed away on January 15, 2013 after a long illness.
/ the Board GHRK