Arbetsgrupper

Reviderat 16 mars 2018

Varför inte engagera dig i den finaste, bästa ridklubben?

 

Vår ridklubb drivs tack vare ideella krafter, men vi behöver hela tiden fler som kan engagera sig, personer med goda idéer och vilja att vara en del av vår klubbs utveckling.

Ibland behöver vi enstaka arbetsinsatser. Om du har ett speciellt kunnande, eller kan bidra med hantverkshjälp, verktyg, maskiner, är ditt bidrag mer än välkommet.

Anmäl dig i så fall till kontoret eller till en av våra arbetsgrupper.

Alla medlemmar och övriga intresserade är välkomna att delta i någon av våra arbetsgrupper.

 

  • Anläggningsgruppen

Caroline Berg (sammankallande)
Åsa Johansson, Susana Sjödin.

Gruppen har ett nära samarbete med Fastighetskontoret, Göteborgs stad. Gruppen sköter förbättringar, underhåll och utveckling av byggnader, el, mm.

Det finns nu en långsiktig underhållsplan för anläggningen som hjälp för att dokumentera vad som behöver göras och prioritera insatserna.

 

  • Fondsökargruppen

Lotta Backman (sammankallande) 0705-374855; lotta.m.backman@gmail.com
Anneli Thronsen, Sara Rauhamäki, Ann-Louise Olsson, Susana Sjödin.

Gruppen arbetar aktivt med att söka bidrag från olika stiftelser och fonder samt lämna återrapporteringar och redovisning av godkända medel.

 

  • Kommunikationsgruppen

Susana Sjödin (sammankallande) 0739-909864; sanasven.roeset@gmail.com
Ameena Sheikh, Lotta Karlsson, Egil Aasgard.

De arbetar med kommunikationsmaterial som broschyrer, postrar, hemsidan, mm.
GHRKs hemsida: www.ghrk.se, uppdateras av Ameena, som även har hand om klubbens facebooksida som har fb-adressen Göteborgs Handikappridklubb, samt instagramkontot GHRK.Lunna.

Gruppen har också börjat ge ut vårt nygamla nyhetsbrev, Lunnabladet, som skall gå ut till medlemmarna och andra intresserade via e-post.

 

  • Utbildningsgruppen

Heidi Ahlberg (sammankallande) 0702-387748; heidi_jansson@yahoo.se
Therese Ehn, Ulrika Östmark.

Gruppen inventerar kompentenser och utbildningsbehov hos personal och medlemmar i föreningen i syfte att utveckla individen och föreningens verksamhet. Detta görs i samarbete med bl.a. SISU.

 

  • Sponsorgruppen

Ann-Louise Olsson (sammankallande) 070-365 03 74; peter.o@live.se
Carina Erskine, Lotta Backman.

Vi har lyckats att knyta några sponsorer till föreningen som visas på stallväggen och hemsidan. Vi hoppas det kan bli många fler och här kan alla hjälpa till med sina kontakter.

 

  • Susanne von Dietze-gruppen

Marie-Louise Nilsson (sammankallande) 0703-008672; ml.nilsson@telia.com
Alissa Olson, Gun Ekdahl, Petra Gunnarsson.

Under året har gruppen anordnat kurser och workshops (Introduction course, workshop för tidigare kursdeltagare, workshop för ridinstruktörer och workshop för klubbmedlemmar) med Susanne von Dietze, Leg. Sjukgymnast och ridterapeut. Vidare har gruppen under året fortsatt skapa kontakter med personer som jobbar i hästunderstödd verksamhet.