Arbetsgrupper

Varför inte engagera dig i den mysigaste ridklubben?

 

Vår ridklubb drivs tack vare ideella krafter, men vi behöver hela tiden fler som kan engagera sig, personer med goda idéer och vilja att vara en del av vår klubbs utveckling.

Ibland behöver vi enstaka arbetsinsatser. Om du har ett speciellt kunnande, eller kan bidra med hantverkshjälp, verktyg, maskiner, är ditt bidrag mer än välkommet.

Anmäl dig i så fall till kontoret eller till en av våra arbetsgrupper.

Alla medlemmar och övriga intresserade är välkomna att delta i någon av våra arbetsgrupper.

 

Kommunikationsgruppen

Susana Sjödin (sammankallande) 0739-909864; sanasven.roeset@tele2.se
Ameena Sheikh, Lotta Karlsson, Robert Kölby

De arbetar med kommunikationsmaterial som broschyrer, postrar, hemsidan, mm.
GHRKs hemsida: www.ghrk.se, uppdateras av Ameena, som även har hand om klubbens facebooksida som har fb-adressen Göteborgs Handikappridklubb.

Gruppen har också börjat ge ut vårt nygamla nyhetsbrev, Lunnabladet, som skall gå ut till medlemmarna och andra intresserade via e-post.

 

Anläggningsgruppen

Består av Alissa Olson (sammankallande) 0723-179759; alissa@ghrk.se
Eva Bäckman, Caroline Berg, Per-Erik Hofvenskjöld, Stig Johansson

Gruppen har ett nära samarbete med Fastighetskontoret, Göteborgs stad. Gruppen sköter förbättringar, underhåll och utveckling av byggnader, el, mm.

Det finns nu en långsiktig underhållsplan för anläggningen som hjälp för att dokumentera vad som behöver göras och prioritera insatserna.

 

Hästgruppen

Charlotta Liedberg (sammankallande) 0703-022393; charlotta.liedberg@telia.com
Kristina Eneström, Marie-Louise Nilsson

Gruppen utvecklar hästbeståndet och ser till att våra hästar mår bra.

 

Utbildningssektionen

Marie-Louise Nilsson (sammankallande) 0703-008672; ml.nilsson@telia.com
Alissa Olson, Gun Ekdahl, Margareta Håkanson, Petra Gunnarsson

Under året har gruppen anordnat kurser och workshops (Introduction course, workshop för tidigare kursdeltagare, workshop för ridinstruktörer och workshop för klubbmedlemmar) med Susanne von Dietze, Leg. Sjukgymnast och ridterapeut. Vidare har gruppen under året fortsatt skapa kontakter med personer som jobbar i hästunderstödd verksamhet.

 

Fondsökargruppen

Robert Kölby (sammankallande) 0706-091337; kolby880@gmail.com
Anneli Thronsen, Lotta Bäckman, Martin Ranäng

Gruppen arbetar aktivt med att söka bidrag från olika stiftelser och fonder samt lämna återrapporteringar och redovisning av godkända medel.

 

Personalgruppen

Robert Kölby (sammankallande) 0706-091337; kolby880@gmail.com
Eva Bäckman

Gruppen arbetar övergripande med klubbens personalfrågor och är ett bollplank till verksamhetsledarna Ulle och Charlotta.

 

Sponsorgruppen

Daniel Ericsson (sammankallande)
Ann-Louise Olsson, Carina Erskine

Vi har lyckats att knyta några sponsorer till föreningen som visas på stallväggen och hemsidan. Vi hoppas det kan bli många fler och här kan alla hjälpa till med sina kontakter.

 

Certifieringsgruppen

Charlotta Liedberg (sammankallande) 0703-022393; charlotta.liedberg@telia.com
Alissa Olson och Ewa Kölby-Falck med support från Per-Erik Hofvenskjöld och Margareta Håkansson.

Certifieringsgruppen arbetar med att förbättra hästhållningen utifrån ett miljöperspektiv, vilket gynnar både hästar och ett hållbart samhälle. Här kommer också säkerhetstänkande in.

 

Evenemanggruppen, Öppet hus

Sandra Törning (sammankallande) 0703-312863; sandralillymaria@hotmail.com