Kallelse/Förhandsmeddelande till årsmöte 2018

Tid: Tisdagen den 27 februari 2018 kl 18.30

Plats: Rödbo Lunnagård

Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet.”

Välkomna

Styrelsen för GHRK

 

Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

Ärenden enligt stadgarna.

§ 1 Val av ordförande för mötet.

§ 2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.

§ 3 Upprättande av röstlängd.

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.

§ 5 Fastställande av dagordning.

§ 6 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning och resultaträkning.

§ 8 Revisorernas berättelse.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Behandling av sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning.

§ 11 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i §17 andra stycket angivna antalet.

§ 12 Val av ordförande för föreningen.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.

§ 14 Val av sektioner förutom ungdomssektion (se §24).

§ 15 Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant.

§ 17 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen.

§ 18 Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra ombud där föreningen har rätt att representera med ombud.

§ 19 Fastställande av årsavgifter.

§ 20 Övriga ärenden som enligt §13 kan upptas till beslut på årsmöte.

Obs!

Ulle är tillbaka från sin föräldraledighet men är hemma för vård av barn denna veckan och i början av nästa (v3).

Vi svarar därför inte i telefon eller på mail under denna tid, återkom gärna istället.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.

Sökes!

Göteborgs Handikappridklubb söker utbildad häst/stallskötare på 30 tim veckan. Timanställning.
Vi söker dig som är positiv, noggrann och ansvarsfull.
Lön enl avtal.
Ansökan skickas till Eva Bäckman  ebackman@spray.se   mob 0708511710

Information!

Tyvärr har vi drabbats av ett kabelfel och har för tillfället varken internet eller telefon…

Därför går det just nu inte att komma i kontakt med oss den vägen.

Förhoppningsvis är detta löst inom de närmsta två dagarna.

Hälsningar Charlotta på kontoret

Uppdatering: Nu har vi internet igen! Men fortfarande ingen telefon….

Ursäkta röran!

Image-2Arbete pågår för fullt, som ni kanske har märkt!

Vi håller äntligen på att få stuprännorna från huset dränerade så att inte vattnet rinner ut över ridvägen och bildar en stor isfläck precis vid grinden till hagen!

Igenridningar

Under de två sista veckorna har vi öppnat för igenridning i vissa lektioner, håll koll på Horsemanager var det kan finnas plats. Vi har även lagt ut några tillfällen i januari för igenridning. Vi är dock medvetna att det kommer bli svårt att hinna rida igen med de få tillfällen som vi just nu har att erbjuda och därför kommer man att få ta med sig en igenridning till nästa termin om man har igenrindingar kvar i januari. Hälsningar ridlärarna.

Kristinas dag
2/1

16.00 Igenridning, trava flera varv
17.00 Igenridning, galoppera börja hoppa
18.00 Privatlektion
19.00 Privatlektion

Åsas dag
3/1

13.00 Privatlektion
14.00 Privatlektion
15.00 Igenridning, skritta i lätt terräng
16.00 Igenridning, trava bitvis

Med vänliga hälsningar
Charlotta Liedberg
Verksamhetsledare GHRK