Toalettvett är rätt!

På GHRK hjälps vi åt att hålla det fräscht och fint på toaletterna!

Det har varit kunder som saboterat.

Om det händer en enda gång till kommer samtliga toaletter att låsas och vi kommer inte att tillhandahålla servicen med kundtoaletter längre, utan man får göra sina behov i skogen!

Trött på äcklet! /Carro

Voluntärer sökes!

I maj den 4-6 händer nåt mycket spännande på GHRK, nämligen Special Olympics Gothenburg i ridsport!!

Till detta behövs glada funktionärer för en mängd olika uppgifter. T.ex. hjälp i stallet, på framridningen, kratta manegen, plocka bajs, sköta café, baka till det, etc etc.

Om du vill vara med på något sätt, stort eller litet så får du höra av dig till Emelie Andersson på: emelie@ghrk.se

Mvh /Carina och Emelie

Kallelse/Förhandsmeddelande till årsmöte 2018

Tid: Tisdagen den 27 februari 2018 kl 18.30

Plats: Rödbo Lunnagård

Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet.”

Välkomna

Styrelsen för GHRK

 

Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

Ärenden enligt stadgarna.

§ 1 Val av ordförande för mötet.

§ 2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.

§ 3 Upprättande av röstlängd.

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.

§ 5 Fastställande av dagordning.

§ 6 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning och resultaträkning.

§ 8 Revisorernas berättelse.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Behandling av sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning.

§ 11 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i §17 andra stycket angivna antalet.

§ 12 Val av ordförande för föreningen.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.

§ 14 Val av sektioner förutom ungdomssektion (se §24).

§ 15 Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant.

§ 17 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen.

§ 18 Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra ombud där föreningen har rätt att representera med ombud.

§ 19 Fastställande av årsavgifter.

§ 20 Övriga ärenden som enligt §13 kan upptas till beslut på årsmöte.

Obs!

Ulle är tillbaka från sin föräldraledighet men är hemma för vård av barn denna veckan och i början av nästa (v3).

Vi svarar därför inte i telefon eller på mail under denna tid, återkom gärna istället.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.

Sökes!

Göteborgs Handikappridklubb söker utbildad häst/stallskötare på 30 tim veckan. Timanställning.
Vi söker dig som är positiv, noggrann och ansvarsfull.
Lön enl avtal.
Ansökan skickas till Eva Bäckman  ebackman@spray.se   mob 0708511710