Eurohorse

eurohorseFredagen den 24e februari så deltog vi på hästmässan Eurohorse, där Marie-Louise, Alissa och US visade upp vår verksamhet i paddocken inför massor av åskådare, och förklarade olika tekniker vid både ridning och avsittning. Intresserade kom även fram och frågade mer om bl.a. hjälpmedel och sadlar.

Sune var en riktig stjärna som passade perfekt på röda mattan!

Uppvisningarna i paddocken sändes även live via Eurohorse’s facebook!

eurohorse2

EuroHorse

I år visar vi lite av vår verksamhet i mässpaddocken.
Fredagen den 24 februari kl 12 och 16 finns vi där.

Vi finns också representerade i OHI’s monter (A04:44)

Välkomna att kika förbi!

Kallelse till årsmöte för Göteborgs Handikappridklubb 2017

Tid: Tisdagen den 28 februari 2017 kl 18.30

Plats: Rödbo Lunnagård

Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet.

Välkomna

Styrelsen för GHRK

Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig.
Ärenden enligt stadgarna.

§ 1 Val av ordförande för mötet.

§ 2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.

§ 3 Upprättande av röstlängd.

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.

§ 5 Fastställande av dagordning.

§ 6 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning och resultaträkning.

§ 8 Revisorernas berättelse.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Behandling av sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning.

§ 11 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i §17 andra stycket angivna antalet.

§ 12 Val av ordförande för föreningen.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.

§ 14 Val av sektioner förutom ungdomssektion (se §24).

§ 15 Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant.

§ 17 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen.

§ 18 Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra ombud där föreningen har rätt att representera med ombud.

§ 19 Fastställande av årsavgifter.

§ 20 Övriga ärenden som enligt §13 kan upptas till beslut på årsmöte.

 

US Årsmöte

Måndag 27 februari
Tid: 17.00 – 19.30

us-ponny

Alla GHRK’s medlemmar under 26 år är varmt välkomna att deltaga i US årsmöte!

 

(Föräldrar får följa med men har ingen rösträtt)
Eventuella motioner som ska tas upp till beslut på årsmötet mailas senast en vecka innan mötet till t_ehn@hotmail.com

Lunnabladet

Efter några års uppehåll så kommer vi återigen att börja med ett informationsblad för GHRK’s medlemmar och alla som har anknytning till verksamheten! Lunnabladet kommer att sättas upp i stallet samt finnas tillgänglig här på hemsidan. Den utkommer 4 ggr/år.

 

Ladda ner här! (pdf)

Utstädning!

Ett stort tack till er som rensat upp på gården; tömt vinden i klubbhuset och loftet ovan stallet på gammalt skräp. En stor container helt full, härligt!
Hädanefter tar ridskolan inte emot något begagnat som vi inte frågat efter.


 Vi lägger ut en blänkare på hemsidan om vi är i behov av t.ex vitvaror, specifika möbler osv.